Privacybeleid


Touch Consumer Promotions gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en volgt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

Wat betekent de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) voor u als consument?

Sinds 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van Touch Consumer Promotions. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt de data verstaan die herleidbaar zijn tot een “geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Hoe gaat Touch Consumer Promotions om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de Wbp verwerkt. Dat betekent dat wij in sommige gevallen uw toestemming zullen vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Verder zullen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt wanneer u ons hiertoe toestemming hebt verleend. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven).

Wat zijn zogenaamde cookies?

Vrijwel alle websites maken gebruik van cookies, zo ook deze website. Cookies zijn eenvoudige kleine bestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies beschadigen je computer of de bestanden die op jouw computer niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mail adres. Het is alleen een nummer dat helpt om jouw computer te herkennen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten jij in je winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook worden cookies gebruikt om advertenties op de verschillende websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen. Zo maakt deze site gebruik van de mogelijkheid om je op andere websites dan deze voor jou relevante reclame te tonen.

Meer informatie over cookies en hoe je deze aan en uit kunt zetten is te vinden op de website www.youronlinechoices.eu/nl. Je kunt daar ook aangeven welke bedrijven wel en welke niet je surfgedrag mogen vastleggen. De cookies die jouw wachtwoord, inlognamen en andere voorkeuren bijhouden kun je aan- of uitzetten via je browserinstellingen.

Hoe gaat Touch Consumer Promotions om met de e-mailadressen voor haar nieuwsbrieven?

Wanneer u wilt profiteren van onze speciale acties en/of op de hoogte gehouden wilt worden over nieuwe ontwikkelingen, kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. U ontvangt dan telkens een nieuwsbrief wanneer er speciale acties zijn. Indien u hieromtrent vragen, opmerkingen en/of klachten hebt, kunt u een mail sturen naar klantenservice@touchpromotions.nl

Indien u uzelf wenst uit te schrijven voor onze nieuwsbrief, kunt u dit doen door te klikken in de nieuwsbrief op de tekst "Afmelden nieuwsbrief", dan wordt u automatisch uitgeschreven. Ook kunt u uzelf afmelden door een verzoek te sturen naar klantenservice@touchpromotions.nl , dan schrijven onze medewerkers u handmatig uit.

U kunt ons gedurende werkdagen tussen 09.00 en 17.00 telefonisch bereiken op het telefoonnummer +31 (0)10-2043075